12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

 ข้าพระพุทธเจ้า  

ทีมงาน โมชั่น ออโต้ เซอร์วิส