ขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี

พระมหากรุณาธิคุณล้มเปี่ยมอันหาที่สุดมิได้

จะประทับตราตรึงอยู่ในดวงใจปวงข้าพระพุทธเจ้า

และเหล่าพสกนิกรไทยไปตราบนานเท่านาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ทีมงานโมชั่น ออโต้ เซอร์วิส