เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

84 พรรษา มหาราชินี

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานวโรกาส

ถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า    

 ทีมงานโมชั่น  ออโต้  เซอร์วิส